Spory na tle wynagrodzenia członka zarządu

 

Wspólnicy mogą sami ustalać zasady wynagradzania członków zarządu spółki. Na tym tle dochodzi nierzadko do sporów, szczególnie gdy któryś ze wspólników ustala sobie wynagrodzenie bez porozumienia z innymi. Przyznanie wynagrodzenia z naruszeniem prawa można zaskarżyć w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały o wynagrodzeniu.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Nasz oferta

 

Specjalizująca się w prawie spółek Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje usługę pełnej obsługi prawnej wspólników i korporacji w zakresie sporów powstałych na tle wynagradzania członków zarządu. Nasi Klienci mogą korzystać ze wsparcia radców prawnych, doradców podatkowych i adwokatów na każdym etapie sporu.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • reprezentowanie wspólnika podczas zgromadzenia wspólników ws. ustalenia wynagrodzenia
  • pozew o stwierdzenie nieważności uchwały ws. ustalenia wynagrodzenia
  • wniosek o zabezpieczenia powództwa w postaci nakazu wstrzymania wykonania uchwały

 

Ustalenie wynagrodzenia wspólnika

 

Możliwość samodzielnego ustalania  przez wspólników zasad wynagradzania członków zarządu spółki przewiduje art. 2031 Kodeksu spółek handlowych. Zgromadzenie wspólników może określić w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia oraz ustalać zasady przyznawania prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalną wartość takich świadczeń.

Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu.

 

Spory na tle wynagrodzenia członka zarządu

 

Przykładem sytuacji, która może zrodzić spór korporacyjny jest przegłosowanie uchwały o przyznaniu wynagrodzenia przez wspólnika większościowego bez określenia kwoty tego wynagrodzenia. W trakcie takiego zgromadzenia, wspólnik który nie zgadza się z tak blankietowo, nieprecyzyjnie określonym przysporzeniem na rzecz jednego ze wspólników, powinien głosować przeciw uchwale i zażądać odnotowania tego sprzeciwu w protokole.

Wraz z pozwem najlepiej złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa w postaci nakazu wstrzymania wykonania skarżonej uchwały do czasu zakończenia postępowania przed sądem.

 

Prawnik spółek Warszawa

 

Warszawska Kancelaria Prawna Skarbiec, od kilkunastu lat wspierająca przedsiębiorców w tworzeniu struktur organizacyjnych pod prawem krajowym i obcym, jest ekspertem w dziedzinie prawa korporacyjnego.

Sama prowadzi swoją działalność w formie spółki, dzięki temu doskonale rozumie potrzeby osób i firm funkcjonujących w strukturze spółki. Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni prawnicy w osobach: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.